Skip to main content
Search
banner
เดือน
ปี ปีพ.ศ.
เดือน
ปี ปีพ.ศ.
เดือน
ปี ปีพ.ศ.

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ล้างหน้าด้านล่างนี้ มีความสำคัญต่อคุณในระดับใด โปรดให้คะแนน 1 = ไม่สำคัญ / 2 = ค่อนข้างไม่สำคัญ / 3 = เฉยๆ / 4 = ค่อนข้างสำคัญ / 5 = สำคัญมาก
1 ไม่สำคัญ 2 ค่อนข้างไม่สำคัญ 3 เฉยๆ 4 ค่อนข้างสำคัญ 5 สำคัญมาก

การยอมรับเงื่อนไข

กติกาและเงื่อนไข

  1. ท่านสามารถร่วมกิจกรรม โดยการร่วมตอบแบบสอบถามผ่าน
    https://www.neutrogena.co.th/register
  2. 30 ท่านแรกที่ร่วมกิจกรรม ในช่วงเวลากิจกรรม จะได้รับ โฟมอะมิโน Neutrogena Deep Clean ขนาด 50 กรัม มูลค่า 78 บาท
  3. บริษัทจะประกาศผู้โชคดี ผ่านทาง FB: Neutrogena Thailand ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น.
  4. ผู้ที่ได้รับของสมนาคุณจะต้องติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์ทาง Inbox ของเพจ Neutrogena Thailand ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 (เวลา 23.59 น.) มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
  5. ทางบริษัทจะจัดส่งของสมนาคุณให้กับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อย ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ ภายในระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
  6. รางวัลไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือของอย่างอื่นได้
  7. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกิจกรรมและสินค้าที่มอบให้ (โดยมีมูลค่าเท่ากันหรือมากกว่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  8. ในกรณีมีข้อโต้แย้ง ให้ถือว่าคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 จึงอาจส่งกระทบต่อการส่งของรางวัลของรอบนี้ที่จะล่าช้ามากกว่าปกติ หรือล่าช้ามากกว่าระยะเวลา 90 วันตามที่กำหนด ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในการร่วมกิจกรรมสำหรับเว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เราจะไม่สามารถเปิดบัญชีผู้ใช้ให้แก่ท่านได้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดำเนินการและเก็บรักษาโดยผู้ให้บริการที่มีสัญญากับเรา ซึ่งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและทำหน้าที่ดูแลเว็บไซต์นี้ให้แก่เรา

เมื่อท่านให้อนุญาตแก่เรา โดยการสมัครและเข้าร่วมกิจกรรมบนเว็บไซต์ของเรา เราจะส่งข้อเสนอพิเศษ การอัพเดทเกี่ยวกับสินค้า และข้อมูลส่งเสริมการขายสินค้าต่างๆ ของเราผ่านทางจดหมาย เอสเอ็มเอส หรืออีเมล ท่านอาจยกเลิกการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้เราทราบหรือปรับปรุงข้อมูลของท่านในเว็บไซต์ อนึ่ง เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ท่านอาจร้องขอการเข้าถึง หรือการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกการอนุญาต การร้องขอการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล การสอบถามหรือร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับเต็มของเรา ได้ ที่นี่

ในการกด "ส่ง" ท่านได้ยอมรับว่า * ท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับการติดต่อด้านการตลาดจากเราผ่านทางจดหมาย อีเมล หรือเอสเอ็มเอส * ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดำเนินการและเก็บรักษาไว้ภายนอกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ และ * ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดำเนินการโดยผู้ให้บริการที่มีสัญญากับเราข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดำเนินการโดยผู้ให้บริการที่มีสัญญากับเรา