Skip to main content
Search
Neutrogena Sampling Form
เดือน
ปี ปีพ.ศ.
การยอมรับเงื่อนไข
เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

1. ท่านสามารถร่วมกิจกรรม  โดยการลงทะเบียนและกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของท่าน ผ่าน https://Neutrogena.co.th/Register
2. ผู้ลงทะเบียน 800 ท่านแรก   ในช่วงเวลากิจกรรม จะได้รับรหัสส่วนลด 10% หรือมูลค่าสูงสุด ไม่เกิน 100 บาท    สำหรับใช้ซื้อสินค้านูโทรจีนาที่ร้านค้าอย่างเป็นทางการของ Johnson & Johnson ใน Lazada   ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน   2562 – 31 สิงหาคม 2562
3. บริษัทฯ จะจัดส่งรหัสส่วนลดให้ท่านผ่านทางอีเมลตอบรับ ทันทีที่การลงทะเบียนเสร็จสิ้น
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการให้รหัสส่วนลด 1 รหัส ต่อ 1 ท่าน รหัสส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของอย่างอื่นได้
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกิจกรรมและสินค้าที่มอบให้ (โดยมีมูลค่าเท่ากันหรือมากกว่า)    ได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. ในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง ให้ถือว่าคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด   
7. ระยะเวลาการร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา [00.00 น.] วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงเวลา [23.59 น.] วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หรือจนกว่าจะมีผู้ลงทะเบียนครบ (แล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน)

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในการร่วมกิจกรรมสำหรับเว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เราจะไม่สามารถเปิดบัญชีผู้ใช้ให้แก่ท่านได้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดำเนินการและเก็บรักษาโดยผู้ให้บริการที่มีสัญญากับเรา ซึ่งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและทำหน้าที่ดูแลเว็บไซต์นี้ให้แก่เรา

เมื่อท่านให้อนุญาตแก่เรา โดยการสมัครและเข้าร่วมกิจกรรมบนเว็บไซต์ของเรา เราจะส่งข้อเสนอพิเศษ การอัพเดทเกี่ยวกับสินค้า และข้อมูลส่งเสริมการขายสินค้าต่างๆ ของเราผ่านทางจดหมาย เอสเอ็มเอส หรืออีเมล ท่านอาจยกเลิกการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้เราทราบหรือปรับปรุงข้อมูลของท่านในเว็บไซต์ อนึ่ง เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ท่านอาจร้องขอการเข้าถึง หรือการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกการอนุญาต การร้องขอการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล การสอบถามหรือร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับเต็มของเรา ได้ ที่นี่

ในการกด "ส่ง" ท่านได้ยอมรับว่า * ท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับการติดต่อด้านการตลาดจากเราผ่านทางจดหมาย อีเมล หรือเอสเอ็มเอส * ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดำเนินการและเก็บรักษาไว้ภายนอกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ และ * ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดำเนินการโดยผู้ให้บริการที่มีสัญญากับเราข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดำเนินการโดยผู้ให้บริการที่มีสัญญากับเรา