Skip to main content
Search
Neutrogena Sampling Form
เดือน
ปี ปีพ.ศ.
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ล้างหน้าด้านล่างนี้ มีความสำคัญต่อคุณในระดับใด โปรดให้คะแนน 1 = ไม่สำคัญ / 2 = ค่อนข้างไม่สำคัญ / 3 = เฉยๆ / 4 = ค่อนข้างสำคัญ / 5 = สำคัญมาก
1 ไม่สำคัญ 2 ค่อนข้างไม่สำคัญ 3 เฉยๆ 4 ค่อนข้างสำคัญ 5 สำคัญมาก
โปรดให้คะแนนความพึงพอใจ ที่คุณมีต่อผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน 1 = ไม่พอใจ / 2 = ค่อนข้างไม่พอใจ / 3 = เฉยๆ / 4 = ค่อนข้างพอใจ / 5 = พอใจมาก
1 ไม่พอใจ 2 ค่อนข้างไม่พอใจ 3 เฉยๆ 4 ค่อนข้างพอใจ 5 พอใจมาก
ผู้ตอบแบบสำรวจเห็นด้วยกับข้อความด้านล่างในระดับใด 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง / 2 = ไม่เห็นด้วย / 3 = เฉยๆ / 4 = เห็นด้วย / 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง
1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 ไม่เห็นด้วย 3 เฉยๆ 4 เห็นด้วย 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

การยอมรับเงื่อนไข

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

  1. ท่านสามารถร่วมกิจกรรม โดยการร่วมตอบแบบสอบถามผ่าน
    https://www.neutrogena.co.th/register
  2. 60 ท่านแรกที่ร่วมกิจกรรม ในช่วงเวลากิจกรรม จะได้รับ โฟมล้างหน้า Neutrogena Deep Clean Foaming Cleanser ขนาด 100 กรัม มูลค่า 169 บาท
    โดยทางบริษัทจะทำการจัดส่งให้ตาม ที่อยู่ที่ท่านได้ทำการลงทะเบียน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
  3. รางวัลไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือของอย่างอื่นได้
  4. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกิจกรรมและสินค้าที่มอบให้ (โดยมีมูลค่าเท่ากันหรือมากกว่า) ดดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. ในกรณีมีข้อโต้แย้ง ให้ถือว่าคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
  6. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง https://www.facebook.com/Neutrogenathai/ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
นโยบายความเป็นส่วนตัว

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในการร่วมกิจกรรมสำหรับเว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เราจะไม่สามารถเปิดบัญชีผู้ใช้ให้แก่ท่านได้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดำเนินการและเก็บรักษาโดยผู้ให้บริการที่มีสัญญากับเรา ซึ่งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและทำหน้าที่ดูแลเว็บไซต์นี้ให้แก่เรา

เมื่อท่านให้อนุญาตแก่เรา โดยการสมัครและเข้าร่วมกิจกรรมบนเว็บไซต์ของเรา เราจะส่งข้อเสนอพิเศษ การอัพเดทเกี่ยวกับสินค้า และข้อมูลส่งเสริมการขายสินค้าต่างๆ ของเราผ่านทางจดหมาย เอสเอ็มเอส หรืออีเมล ท่านอาจยกเลิกการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้เราทราบหรือปรับปรุงข้อมูลของท่านในเว็บไซต์ อนึ่ง เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ท่านอาจร้องขอการเข้าถึง หรือการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกการอนุญาต การร้องขอการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล การสอบถามหรือร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับเต็มของเรา ได้ ที่นี่

ในการกด "ส่ง" ท่านได้ยอมรับว่า * ท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับการติดต่อด้านการตลาดจากเราผ่านทางจดหมาย อีเมล หรือเอสเอ็มเอส * ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดำเนินการและเก็บรักษาไว้ภายนอกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ และ * ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดำเนินการโดยผู้ให้บริการที่มีสัญญากับเราข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดำเนินการโดยผู้ให้บริการที่มีสัญญากับเรา