Skip to main content
Search
เดือน
ปี ปีพ.ศ.
เดือน
ปี ปีพ.ศ.
เดือน
ปี ปีพ.ศ.

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ล้างหน้าด้านล่างนี้ มีความสำคัญต่อคุณในระดับใด โปรดให้คะแนน 1 = ไม่สำคัญ / 2 = ค่อนข้างไม่สำคัญ / 3 = เฉยๆ / 4 = ค่อนข้างสำคัญ / 5 = สำคัญมาก
1 ไม่สำคัญ 2 ค่อนข้างไม่สำคัญ 3 เฉยๆ 4 ค่อนข้างสำคัญ 5 สำคัญมาก

การยอมรับเงื่อนไข

กติกา

 1. ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม 1 กันยายน 2564 – 30 กันยายน 2564 (เวลา 23.59 น.) 
 2. ท่านสามารถร่วมสนุกได้ด้วยการรีวิวหรือบอกต่อความประทับใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์นูโทรจีนาผ่านทางเว็บไซต์  https://bit.ly/32SDf80 
 3. รีวิวที่โดนใจคณะกรรมการมากที่สุด 20 ท่าน รับ Gift Voucher จาก Lotus’s มูลค่า 200 บาท และ โฟมล้างหน้า Neutrogena Acne Whip Foam Amino ขนาด 40 กรัม มูลค่า 78 บาท 
 4. คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินผู้ได้รับรางวัล ณ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คอนซูเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ 106 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น.
 5. บริษัทจะประกาศผู้โชคดี ผ่านทาง FB: Neutrogena (TH) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น. 
 6. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์ทาง Inbox ของ FB: Neutrogena (TH) ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2564 (เวลา 23.59 น.) มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 7. ทางบริษัทจะจัดส่งของรางวัลให้กับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อย ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ ภายในระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม 

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องใช้บัญชีผู้ใช้งาน Facebook ส่วนตัวของตนเองในการร่วมกิจกรรมนี้ โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 12 ปี มีถิ่นพำนักเป็นการถาวรในประเทศไทย และปฏิบัติตามข้อกำหนดในการบริการและข้อกำหนดอื่น ๆ ของ Facebook อย่างถูกต้องครบถ้วน
 2. บัญชีผู้ใช้งาน Facebook 1 บัญชี หรือ 1 ชื่อ-นามสกุล มีสิทธิได้รับรางวัล/ตลอดระยะเวลากิจกรรมเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 3. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการลบคำบรรยาย ความเห็น และ/หรือ คำตอบที่ใช้ภาษาหยาบคาย ส่อเสียด พาดพิง ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน ผิดกฎหมาย หรือก่อให้เกิดข้อขัดแย้งไม่ว่าในทางศาสนา สังคม หรือการเมือง รวมถึงคำตอบที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเจตนาทุจริต คัดลอก เลียนแบบ หรือมีการแก้ไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันสิทธิ์เข้ามาในกล่องข้อความของ FB: “ Neutrogena (TH)" ภายในระยะเวลาการยืนยันสิทธิ์ มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์
 5. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตาม กติกาครบทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องเท่านั้น
 6. คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล แก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขในกติกาต่าง ๆ รวมทั้งยกเลิกกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 7. หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฎิบัติตาม กฎ กติกา และข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป และมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา และการให้รางวัลตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้
 8. พนักงานของบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คอนซูเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการดำเนินรายการ ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมครั้งนี้
 9. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ และไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้
 10. ผู้ร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทน ค่าเสียหายหรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญา
 11. คำตัดสิน และดุลยพินิจใด ๆ ของคณะกรรมการ และ/หรือ ของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดในทุกกรณี
นโยบายความเป็นส่วนตัว

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในการร่วมกิจกรรมสำหรับเว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เราจะไม่สามารถเปิดบัญชีผู้ใช้ให้แก่ท่านได้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดำเนินการและเก็บรักษาโดยผู้ให้บริการที่มีสัญญากับเรา ซึ่งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและทำหน้าที่ดูแลเว็บไซต์นี้ให้แก่เรา

เมื่อท่านให้อนุญาตแก่เรา โดยการสมัครและเข้าร่วมกิจกรรมบนเว็บไซต์ของเรา เราจะส่งข้อเสนอพิเศษ การอัพเดทเกี่ยวกับสินค้า และข้อมูลส่งเสริมการขายสินค้าต่างๆ ของเราผ่านทางจดหมาย เอสเอ็มเอส หรืออีเมล ท่านอาจยกเลิกการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้เราทราบหรือปรับปรุงข้อมูลของท่านในเว็บไซต์ อนึ่ง เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ท่านอาจร้องขอการเข้าถึง หรือการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกการอนุญาต การร้องขอการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล การสอบถามหรือร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับเต็มของเรา ได้ ที่นี่

ในการกด "ส่ง" ท่านได้ยอมรับว่า * ท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับการติดต่อด้านการตลาดจากเราผ่านทางจดหมาย อีเมล หรือเอสเอ็มเอส * ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดำเนินการและเก็บรักษาไว้ภายนอกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ และ * ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดำเนินการโดยผู้ให้บริการที่มีสัญญากับเราข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดำเนินการโดยผู้ให้บริการที่มีสัญญากับเรา